صبور باشید، در حال بارگذاری...
گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید

This post is also available in: English (English)

گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید

 در واقع گمرک نهادی ضروری برای حکومت کارآمد،تأمین درآمد و تسهیل تجارت و حفاظت از جامعه می‌باشد. این سازمان امور مربوط به جابه‌جایی کالا و مسافرین را در سطح بین‌الملل مدیریت می‌کند. دولت‌ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود، نیازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر می‌باشند.

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت آن برای این است که اولاً صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعاً برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

سازمان جهانی گمرک

> (شورای همکاری گمرکی): سازمانی بین‌المللی و بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردید و ایران در اسفند ماه ۱۳۲۷ شمسی به آن پیوست.

اماکن گمرکی

انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌توانند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشند.

گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید
گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید

شرکت حمل‌ ونقل بین‌الملل

شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل‌ ونقل بین‌المللی است.

صاحب کالای تجاری

شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده است (درمورد کالای خریداری‌شده با تعهد سامانه‌ی بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده‌اند) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

سامانه (سیستم) هماهنگ‌شده

توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌الدولی سامانه‌ی هماهنگ‌شده‌ی توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسید و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده‌ی واحده قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مذکور، مصوب ۱۳۷۳ شمسی، به آن پیوست.

کالای تجاری

کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس ازانجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

قلمرو گمرکی

آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

کالای گمرک‌نشده

کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید
گمرک چیست؟هرآنچه باید بدانید

کالای مجاز

کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای ممنوع

کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

کنترل گمرکی

اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

مرجع تحویل گیرنده

شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون، مسؤلیت تحویل و نگهداری کالای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، دراماکن گمرکی به عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

کالای مجاز مشروط

کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

هزینه‌های انجام خدمت

وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه‌ی اشعه‌ی ایکس، مهر و موم، پلمپ باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام‌شده تعیین می‌گردد.

مقررات گمرکی

قوانین و مقررات اعم از آئین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده اس

وظایف گمرک

از این جهت فعالیت‌های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت‌های دولت در موارد ذیل قرار می‌گیرد:

 • اخذ حقوق و عوارض گمرکی 
 • حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه 
 • حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
 • حفاظت‌های زیست محیطی 
 • مشارکت در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل
 • مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی 
 • حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی 
 • اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی 
 • ارائه‌ تسهیلات تجاری 
 • مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی (TOC) 
 • حمایت از مخترعان و مبتکران و از طریق اجرای حقوق مالکیت فکری 
 • تهیه و ارائه‌ آمار بازرگانی خارجی 
 • مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول 
 • مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی (TOC) 
 • اجرای کنوانسیون‌های متعدد بین‌الملل 
 • مشارکت در سیاست‌گذاری‌های تجاری

همچنین سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی فرآیند‌ تجارت خارجی، گستره‌ وسیعی از سیاست‌های دولت را به اجرا درآورده است و در تعامل با تعداد زیادی ازسازمانها و وزارت خانه ها و نهادهای دولتی قرار می‌گیرد.

سازمان جهانی گمرک (WCO) به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان بین‌الدولی گمرکی موجود، با بهره‌گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات ۱۷۶ عضو دائمی خود در زمینه‌های مختلف امور گمرکی، اعم از امور مربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه‌نامه‌ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی در جهت تحقق مهم‌ترین هدف و فلسفه‌ وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی‌ترین درجه‌ یکنواختی و هماهنگی در روش‌های گمرکی» می‌باشد، بی‌وقفه تلاش می‌نماید و تحقق این هدف را با اعمال اصول و قواعد ذیل‌الذکر قابل‌حصول می‌داند.

از این رو، موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرکات آنان بستگی دارد.
بر این اساس، «گمرک» وظیفه‌ی اعمال سیاست‌های دولت در زمینه‌ی صادرات، واردات، تشخیص تعرفه و اخذ وصولی‌های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه‌ی آن و همچنین مقررات عمومی صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط را بر عهده دارد.
به بیان دیگر«سازمان گمرک»، از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده‌ی حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین‌الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.
این درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات داخلی، تحولات و چالش‌های جدید در شرایط و مقررات نوین بین‌الملل و بالاخره حجم فزاینده‌ی تجارت بین‌الملل و پیچیدگی آنها، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند و بهره‌وری در این سازمان عظیم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
گمرکات جهان از طریق ارائه‌ی تسهیلات تجاری، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عایدات دولت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ی ملی، مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند. بر همین اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک ایران در برنامه‌ی چهارم توسعه افزایش کارایی و اثربخشی عملیات گمرکی در سطح داخلی و بین‌الملل قرار داده شده است.
صادرات و واردات کالا با تیم ما ramantrd.com کلیک کنید

برچسب ها

اشتراک گذاری:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیکن های اجتماعی

دسته بندی ها

نشانی:

بلوار چمران_بعداز ابیوردی3_ ساختمان شایان-طبقه چهار

شماره های تماس:

07136263259

07136289817

09171119409

جیمیل:

ramantrd.co@gmail.com